loading spinner
Lege nr.146 din 12 iulie 2016 (organica) publicata in Monitorul Oficial nr. 542 din19 iul. 2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
SENATUL
L E G E
pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 24 septembrie 1992, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.”
2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, la prezenta lege.
Art. II. – (1) Până la data de 31 decembrie 2018, autorităţile publice au obligaţia să înlocuiască stemele şi sigiliile existente în prezent cu noile modele ale acestora, astfel cum sunt modificate potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Până la data prevăzută la alin. (1), cele două modele de stemă a României și respectiv de sigiliu al statului pot fi folosite în continuare.
(3) Monedele și bancnotele emise de Banca Națională a României, anterior datei de 31 decembrie 2018, vor continua să circule și după această dată, în paralel cu monedele și bancnotele cu stema nouă.
(4) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
2
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 


PREŞEDINTELE
SENATULUI

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 


Bucureşti,
stema romania lege 146 din 12.07.2016
stema romania lege 146 din 12.07.2016