Localitati din judetul Iasi:

Albești        
Alexandru I. Cuza        
Alexandru cel Bun        
Alexeni        
Alexești        
Andrieșeni        
Arama        
Aroneanu        
Avântu        
Bahluiu        
Balciu        
Balș        
Banu        
Bădeni        
Băiceni (Cucuteni)        
Băiceni (Todirești)        
Bălteni        
Bălțați        
Bălușești        
Bărbătești        
Bâcu        
Bârlești        
Bârnova        
Belcești        
Berezlogi        
Bivolari        
Blaga        
Blăgești        
Boatca        
Bocnița        
Bodești        
Bogdănești        
Bogonos        
Bohotin        
Bojila        
Boldești        
Boroșești        
Boroșoaia        
Borșa        
Bosia        
Boșteni        
Boureni (Balș)        
Boureni (Moțca)        
Bran        
Brădicești        
Brăești        
Brătești        
Brătuleni        
Brătulești        
Breazu        
Broșteni        
Buda (Brăești)        
Buda (Lespezi)        
Budăi        
Budești        
Buhalnița        
Buhăeni        
Bulbucani        
Bursuc-Deal        
Bursuc-Vale        
Buruienești        
Butea        
Buzdug        
Buznea        
Cărbunari        
Căuești        
Cârjoaia        
Cârlig        
Cârniceni        
Ceplenița        
Cercu        
Chicerea        
Chilișoaia        
Chiperești        
Chișcăreni        
Cilibiu        
Cioca-Boca        
Ciocârlești        
Ciohorăni        
Ciortești        
Cireșeni        
Ciurbești        
Ciurea        
Coada Stâncii        
Coarnele Caprei        
Coasta Măgurii        
Cogeasca        
Colțu Cornii        
Comarna        
Conțești        
Corcodel        
Cornești        
Coropceni        
Cosițeni        
Costești        
Costuleni        
Cotârgaci        
Cotnari        
Cotu lui Ivan        
Cotu Morii        
Covasna        
Cozia        
Cozmești        
Cozmești (Stolniceni-Prăjescu)        
Cristești        
Cristești (Brăești)        
Cristești (Holboca)        
Crivești (Strunga)        
Crivești (Vânători)        
Crucea        
Cucova        
Cucuteni        
Cucuteni (Lețcani)        
Curagău        
Curături        
Cuza Vodă (Ipatele)        
Cuza Vodă (Popricani)        
Dagâța        
Dancaș        
Dancu        
Dădești        
Deleni        
Deleni (Ciortești)        
Dobrovăț        
Dolhești        
Domnița        
Dorobanț        
Doroșcani        
Drăgănești        
Drăgușeni        
Dumbrava (Ciurea)        
Dumbrava (Lespezi)        
Dumbrăvița        
Dumești        
Dumitreștii Gălății        
Erbiceni        
Făgăt        
Fărcășeni        
Fântânele        
Fântânele (Andrieșeni)        
Fedeleșeni        
Feredeni        
Fetești        
Filiași        
Focuri        
Forăști        
Frăsuleni        
Frenciugi        
Frumușica        
Gănești        
Găureni        
Gârbești        
Gâștești        
Giurgești        
Glăvănești        
Glodenii Gândului        
Goești        
Golăiești        
Gorban        
Goruni        
Grajduri        
Grădinari        
Griești        
Gropnița        
Grozești        
Gura Bâdiliței        
Gura Bohotin        
Gura Văii        
Hadâmbu        
Hăbășești        
Hălăucești        
Hălceni        
Hărmăneasa        
Hărmăneștii Noi        
Hărmăneștii Vechi        
Hărpășești        
Hândrești        
Hârlău        
Hârtoape        
Heci        
Heleșteni        
Hermeziu        
Hilița        
Hlincea        
Hodora        
Hoisești        
Holboca        
Holm        
Homița        
Horlești        
Horlești (Rediu)        
Horodiștea        
Horpaz        
Humosu        
Iacobeni        
Iași        
Iazu Nou        
Iazu Vechi        
Icușeni        
Iepureni (Andrieșeni)        
Iepureni (Movileni)        
Ion Neculce        
Iorcani        
Iosupeni        
Ipatele        
Isaiia        
Iugani        
Izvoarele        
Jigoreni        
Kogălniceni        
Larga-Jijia        
Leahu-Nacu        
Lespezi        
Lețcani        
Liteni        
Luceni        
Lunca (Grajduri)        
Lunca (Pașcani)        
Lunca Cetățuii        
Lunca Rateș        
Luncași        
Lungani        
Lungani (Voinești)        
Lupăria        
Maxut        
Măcărești        
Mădârjac        
Mădârjești        
Mălăești        
Mănăstirea        
Mânjești        
Mânzătești        
Medeleni        
Miclăușeni        
Mihail Kogălniceanu        
Mircești        
Mironeasa        
Miroslava        
Miroslovești        
Mitești        
Mitoc        
Moara Ciornei        
Mogoșești        
Mogoșești-Siret        
Moimești        
Moreni        
Moșna        
Moțca        
Movileni        
Movileni (Heleșteni)        
Muncelu de Sus        
Munteni        
Oboroceni        
Obrijeni        
Onești        
Oprișeni        
Oproaia        
Orzeni        
Osoi (Comarna)        
Osoi (Sinești)        
Oțeleni        
Pașcani        
Pădureni (Grajduri)        
Pădureni (Popești)        
Păun        
Păușești        
Pârcovaci        
Perieni        
Petrești        
Petroșica        
Picioru Lupului        
Pietrăria        
Pietriș        
Pietrosu        
Piscu Rusului        
Plugari        
Pocreaca        
Podișu        
Podolenii de Jos        
Podolenii de Sus        
Podu Hagiului        
Podu Iloaiei        
Podu Jijiei        
Poiana (Deleni)        
Poiana (Schitu Duca)        
Poiana cu Cetate        
Poiana de Sus        
Poiana Mănăstirii        
Poiana Mărului        
Poiana Șcheii        
Poieni        
Poienile        
Popești        
Popricani        
Potângeni        
Prigoreni        
Prisăcani        
Probota        
Proselnici        
Răchiteni        
Rădeni        
Răducăneni        
Răsboieni        
Războieni        
Recea        
Rediu        
Rediu (Brăești)        
Rediu (Ruginoasa)        
Rediu (Scânteia)        
Rediu Aldei        
Rediu Mitropoliei        
Românești        
Roșcani        
Roșu        
Rotăria        
Ruginoasa        
Runcu        
Rusenii Noi        
Rusenii Vechi        
Satu Nou (Belcești)        
Satu Nou (Schitu Duca)        
Satu Nou (Sirețel)        
Satu Nou (Șcheia)        
Săcărești        
Sălăgeni        
Săveni        
Sângeri        
Sârca        
Scânteia        
Schitu Duca        
Schitu Hadâmbului        
Schitu Stavnic        
Scobâlțeni        
Scobinți        
Scoposeni (Gorban)        
Scoposeni (Horlești)        
Sculeni        
Sinești        
Sirețel        
Slobozia (Ciurea)        
Slobozia (Deleni)        
Slobozia (Schitu Duca)        
Slobozia (Sirețel)        
Slobozia (Voinești)        
Soci        
Sodomeni        
Soloneț        
Spineni        
Spinoasa        
Sprânceana        
Stânca (Comarna)        
Stânca (Victoria)        
Stejarii        
Sticlăria        
Stolniceni-Prăjescu        
Stornești        
Stroești        
Strunga        
Suhuleț        
Șcheia        
Șcheia (Alexandru Ioan Cuza)        
Șendreni        
Șerbești        
Șipote        
Șorogari        
Tabăra        
Tansa        
Tansa (Belcești)        
Tarnița        
Tătăruși        
Tăutești        
Târgu Frumos        
Todirel        
Todirești        
Tomești        
Topile        
Totoești        
Traian        
Trifești        
Tudor Vladimirescu        
Tufeștii de Sus        
Tungujei        
Țibana        
Țibănești        
Țigănași        
Țipilești        
Țuțora        
Uda        
Ulmi        
Ungheni        
Uricani        
Ursărești        
Ursoaia        
Urșița        
Vadu Vejei        
Valea Adâncă        
Valea Lungă        
Valea Lupului        
Valea Oilor        
Valea Racului        
Valea Satului        
Valea Seacă        
Valea Ursului        
Vama        
Vascani        
Vălenii        
Vâlcelele        
Vâlcica        
Vânători        
Vânători (Popricani)        
Verșeni        
Victoria        
Vișan        
Vladomira        
Vlădeni        
Vlădiceni        
Vlădnicuț        
Vocotești        
Voinești        
Volintirești        
Vorovești        
Vulturi        
Zaboloteni        
Zagavia        
Zbereni        
Zberoaia        
Zece Prăjini        
Zlodica        
ZmeuBuletin de știri